welkom

 

Welkom bij kind en leren,

 

Heb je vragen over spelling, technisch lezen of begrijpend lezen?

 

 

Ik ben Heidi Sneeuw-van Wijk , logopedist en dyslexiespecialist

Al 26 jaar werk ik met veel plezier met kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar met spraak – en taalontwikkelingsproblemen en spelling en leesproblemen.Omdat ervaring heeft laten zien dat spraak- taalontwikkelingsproblemen niet op zichzelf staan maar deel uitmaken van bredere ontwikkelingsproblematiek, heb ik mij gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van problemen in de zintuiglijke informatie verwerking,  het werkgeheugen, de klankwaarneming en het begeleiden van ouders/verzorgers in het stimuleren van de spraak- taalontwikkeling m.b.v. video interactie training.

De logopedische kennis vormt een mooie basis om  kinderen een solide klank tekenkoppeling aan te leren.  Dit is de basis om goed te leren spellen en lezen.  De kennis van de zintuiglijke informatie wordt gecombineerd met de multi sensoriele behandelmethoden om de spellingregels aan te leren.  Deze manier van werken helpt kinderen echt om weer met plezier te lezen en te spellen.