Teken je gesprek

 Teken Je Gesprek 

Wist je dat er een fijne manier is om je gedachten door middel van tekenen te onderzoeken? Met Teken Je Gesprek (TJG) ontdek je wat je nodig hebt om je sterker te voelen tijdens allerlei momenten. Dit doe je samen met de coach, die voor jou alles netjes uittekent op een groot papier. Een soort mindmappen. Daarbij bepaal jij welke kleur iets heeft: groen voor de leuke en prettige dingen, oranje voor de twijfelgevallen en rood voor de lastige zaken. We benoemen moeilijke dingen en bedenken hoe je deze  kunt aanpakken. Daarbij ben jij de baas en de onderzoeker.

 

 

Teken Je Gesprek (TJG) is een methode om een gesprek visueel te maken. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen maak je een gestructureerd verslag van wat er verteld en gedeeld wordt door het kind. TJG kan bij kinderen vanaf 7 jaar ingezet worden. Een gesprekstekening geeft overzicht en de mogelijkheid om zelf de oplossing te vinden. Het mooie bij deze techniek is, dat het kind de regie heeft over de inhoud van de tekening. Het kind bepaalt de kleur en de woordkeus, waardoor het eerder bereid is nieuw gedrag uit te proberen en te oefenen.