Voorstellen

 

Ik ben Heidi Sneeuw-van Wijk , 

logopedist & dyslexiespecialist

Al 28 jaar werk ik met veel plezier met kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar met spraak – en taalontwikkelingsproblemen en spelling en leesproblemen. Omdat ervaring heeft laten zien dat spraak- taalontwikkelingsproblemen niet op zichzelf staan maar deel uitmaken van bredere ontwikkelingsproblematiek, heb ik mij gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van problemen in de zintuiglijke informatie verwerking,  het werkgeheugen, de klankwaarneming en het begeleiden van ouders/verzorgers in het stimuleren van de spraak- taalontwikkeling m.b.v. video interactie training.

Nu werk ik ook als spelling- en leesspecialist. De logopedische kennis vormt een mooie basis om  kinderen een solide klank letterkoppeling aan te leren.  Dit is de basis om goed te leren spellen en lezen.  De kennis van de zintuiglijke informatie wordt gecombineerd met de multi sensoriele behandelmethoden om de spellingregels aan te leren.

Ik werk veel samen met een kinderfysiotherapeut, orthopedagoog en  collega’s van de GGD, leerkrachten en intern begeleiders.  Als u als ouders toestemming geeft voor overleg, dan kunnen wij de onderzoeksgegevens en de behandeling op elkaar afstemmen.

 

Ik ben Marloes Hartman, orthopedagoog

Sinds 1999 ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik ben begonnen als  leerkracht van groep 8. In de jaren daarna heb ik lesgegeven aan  de groepen 3 t/m 8, op verschillende scholen, in verschillende steden, met verschillende onderwijsconcepten. Met veel plezier stond ik voor de groep. Maar er was meer! In 2003 werd ik naast leerkracht intern begeleider.

Al 15 jaar ben ik intern begeleider (IB’er). Een IB’er op een basisschool coördineert vormen van ondersteuning aan en voor een leerling of een groepje leerlingen. Dit varieert tot het faciliteren van materialen tot het aanvragen van budgetten om meer individueel te kunnen begeleiden op school. Het ondersteunen en coachen van leerkrachten en het inzetten van (externe) deskundigen hoort daar ook bij. Daarnaast onderzoekt de IB’er met het team of het onderwijsaanbod nog passend is bij de school. Een enorm veelzijdig beroep. Juist door die veelzijdigheid wilde ik meer leren, meer weten, meer kunnen. Ik had behoefte aan een uitbreiding van specialistische kennis om kinderen met speciale onderwijsbehoeften die niet via de gebaande paden leren, te kunnen ondersteunen en begeleiden. Omdat in mijn visie elk kind kwaliteiten heeft en die kan ontwikkelen.