Tarieven 2020

Gespecialiseerde individuele behandeling 65,00 euro per uur

  • behandeling spelling
  • behandeling technisch lezen
  • behandeling begrijpend lezen
  • behandeling rekenen

Observatie op school 65,00 euro inclusief BTW per 30 minuten.

  • schoolobservatie inclusief verslag

Uitvoering van een ondersteuningsarrangement op school 65,00 euro per 60 minuten

  • begeleiding van een individuele leerling
  • begeleiding van een groep leerlingen

Onderzoek spelling en leesontwikkeling in totaal 500,00 euro inclusief BTW

  • onderzoek naar de spelling en leesontwikkeling inclusief intake, eindgesprek, adviesgesprek naar school en verslag

Cogmed werkgeheugentraining

  •  Dit is een training op maat, vastgesteld na een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Een Cogmed pakket bestaat uit licentie- en coachingskosten.  Neem contact op  voor de mogelijkheden.